BİLİM KOMİTESİ

- Prof.Dr. Süer ANAÇ, Ege Üniversitesi 

- Prof.Dr. İsmet ARICI, Uludağ Üniversitesi

- Prof.Dr.Ruhi BAŞTUĞ, Akdeniz Üniversitesi

- Prof.Dr. Öner ÇETİN, Dicle Üniversitesi

-Prof.Dr. Lokman DELİBAŞ, Namık Kemal Üniversitesi

- Prof.Dr. Yusuf DEMİR, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi

- Prof.Dr. İdris BAHÇECİ, Harran Üniversitesi

- Prof.Dr. Levent GENÇ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

- Prof.Dr. Cafer GENÇOĞLAN, Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi

- Prof.Dr. Mustafa OKUROĞLU,  Atatürk Üniversitesi

- Prof.Dr. Metin OLGUN, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

- Prof.Dr. A.Halim ORTA, Namık Kemal Üniversitesi

- Prof.Dr. Fuat SEZGİN, Adnan Menderes Üniversitesi

- Prof.Dr. Üstün ŞAHİN, Atatürk Üniversitesi

- Prof.Dr. Hüseyin ŞİMŞEK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

- Prof.Dr. Ali TOKGÖZ, Ankara Üniversitesi 

- Prof.Dr. Tahsin TONKAZ, Ordu Üniversitesi

- Prof.Dr. Ramazan TOPAK, Selçuk Üniversitesi

- Prof.Dr. Sevilay TOPÇU, Çukurova Üniversitesi

- Prof.Dr. İ. Hakkı TÜZEL, Ege Üniversitesi 

- Prof.Dr. Ahmet Nedim YÜKSEL,  Namık Kemal Üniversitesi

- Doç.Dr. Sinan GERÇEK, Erciyes Üniversitesi

- Doç.Dr. Ahmet ERTEK, Süleyman Demirel Üniversitesi

- Yrd.Doç.Dr. Özkan GÜĞERCİN, Çukurova Üniversitesi

- Yrd.Doç.Dr. Hakan KİBAR, Iğdır Üniversitesi

- Yrd.Doç.Dr. Selçuk ÖZMEN, Düzce Üniversitesi