12. ULUSAL KÜLTÜRTEKNİK SEMPOZYUMU

21-23 MAYIS 2014 - TEKİRDAĞ

Sempozyumun amacı, güncel teknolojiden yararlanılarak tarımsal alanlardan sürdürülebilir bir biçimde daha fazla gelir elde etmek için toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve korunması ile hayvansal ve bitkisel üretim yapılarının tasarımı ve kırsal yerleşimlerinin planlaması konularındaki gelişmeleri ortaya koymaktır.

Bu bağlamda, üniversiteler, araştırma enstitüleri ile diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarında, bu alanlarda çalışan araştırmacı, akademisyen ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirip araştırma sonuçları, karşılaşılan sorunlar,  teknolojik gelişmeler, çözüm yolları ve deneyim paylaşımına yönelik olarak tartışma ortamı yaratmaya olanak sağlamaktır. Böylece, Kültürteknik Bilimi konularında gerçekleştirilecek çalışmalara katkı sağlanabilecektir. 

 

ÖNCEKİ KÜLTÜRTEKNİK KONGRELERİ

1. I. Ulusal Kültürteknik Kongresi,  Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, ADANA, 15-18 Mayıs 1984.

2. II. Ulusal Kültürteknik Kongresi,  Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, ADANA, 29 Nisan-2 Mayıs l986.

3. III. Ulusal Kültürteknik Kongresi,  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İZMİR, 20-23 Eylül 1988.

4. IV. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, Atatürk Üniversitesi, ERZURUM, 24-26 Haziran 1992.

5. V. Ulusal Kültürteknik Kongresi, Kemer, ANTALYA, 30 Mart-2 Nisan 1995.

6. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Kirazlıyayla/BURSA, 5-8 Haziran 1997.

7. VII. Ulusal Kültürteknik Kongresi, Kapodokya/Nevşehir, 11-14 Kasım 1999.

8. I. Ulusal Sulama Kongresi, Belek/ANTALYA, 8-11 Kasım 2001.

9. 2. Ulusal Sulama Kongresi, Kuşadası/AYDIN, 16-19 Ekim 2003.

10. I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, KAHRAMANMARAŞ, 27-29 Mayıs 2010.

11. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Ege Üniversitesi, İZMİR, 24-25 Mayıs 2012.


 

İletişim

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Namık Kemal Mahallesi Kampüs cadddesi No:1

Merkez Tekirdağ

 

E-mail: kulturteknik2014@nku.edu.tr

 

Tel:  0282 2502259 (Prof.Dr. Selçuk ALBUT)

        0282 2502264 ( Prof.Dr. Tolga ERDEM)

        0282 2502269 ( Doç.Dr. İsrafil KOCAMAN)

       0282 2502272 (Doç.Dr. Mehmet ŞENER)