DÜZENLEME KURULU

Prof.Dr. Ahmet Nedim YÜKSEL

(Düzenleme Kurulu Başkanı)

 

Prof.Dr. Selçuk ALBUT

Prof.Dr. Tolga ERDEM

Doç.Dr. İsrafil KOCAMAN

Doç.Dr. Mehmet ŞENER

Dr. Erhan GEZER

Araş.Gör. Erhan GÖÇMEN

Araş.Gör. H.Cömert KURÇ