• Tarımsal Sulama

  • Tarımsal Yapılar 

  • Drenaj ve Arazi Islahı 

  • Sulama Yönetimi

  • Sulama Suyu Kalitesi, Tuzluluk ve Çevre Kirliliği 

  • Tarımda Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanımı

  • Arazi Toplulaştırması

  • Hidroloji 

  • Tarım Teknolojileri 

  • İklim Değişikliği