Poster Bildiri Yazım Kılavuzu

12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumunda poster sunum olarak kabul edilen bildiriler için uyulması gereken kurallar aşağıda sıralanmıştır.

  • Poster 100 cm boyunda 70 cm eninde hazırlanmalıdır.
  • Posterde kullanacağınız her türlü şekil ve resimler 1 metre uzaklıktan okunabilecek ve görülebilecek büyüklükte olmalıdır.
  • Poster başlığı 48 punto (koyu ve büyük harflerle), yazar adları 36 punto olmalıdır. Soyadların bittiği en son karakter üzerine üssel olarak rakam ile yazar adresine atıfta bulunulmalıdır. Adres bilgileri, 32 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Adreslerin altına sorumlu yazarın e-mail adresi verilmelidir.
  • Poster, giriş, materyal ve metot, bulgular ve sonuç, tartışma, kaynaklar, bölümlerinden oluşmalıdır.
  • Bildiri  metni 24 punto, Kaynaklar 18 punto olacak şekilde yazılmalıdır.
  • Yazı karakteri ve renk konusunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

 


Haberler Arşiv