Bildiri Yazım Kılavuzu

12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumunda Bilşim Kurulu tarafında oral sunulu ve poster sunum olarak kabul edilen ve BİLDİRİ KİTABI'nda basılacak tüm bildiriler için uyulması gereken kurallar aşağıda sıralanmıştır.

  • Sempozyumda sunulması Bilim Kurulu tarafından uygun görülen ve sempozyumda yazarlardan biri tarafından sözlü ya da poster şeklinde sunulan bildiriler sempozyum Bildiri Kitabı'nda yer alacaktır. Ancak sunulmayan bildiriler sempozyum bildiriler kitabında kesinlikle yer almayacaktır.

Bildiri Yazım Kuralları

  • Bildiri yazımı için herhangi kısıtlama yoktur. Bildiriler, Microsoft Word, Apple MacOS Pages, OpenOffice Text Document ve Adobe PDF yazılımlarından birisi ile yazılabilir.
  • Bildiri metinlerinde sayfa yapısı, yazı karakterleri (font), yazı büyüklüğü (punto) ve satır aralıkları gibi özelliklerde de bir sınırlama bulunmamaktadır.
  • Bildiri metni şekiller ve tablolar dahil en fazla 6 sayfa olmalıdır.
  • Bildiri metninin başında;
    • Bildiri başlığı
    • Yazar(lar) Adı, Soyadı, Sorumlu yazarın eposta adresi ve çalıştıkları kurum bilgisi mutlaka yer almalıdır.

Sempozyum Bildiri Kitabında yer alacak olan bildirileri 01.Nisan.2014 tarihinden itibaren kulturteknik2014@nku.edu.tr  eposta adresine gönderebilirsiniz.


Duyurular Arşiv